CVIČENÍ
Mocniny s přirozeným mocnitelem


2.1 Přiřaď:
ABC DEFG
obrazekBC12 obrazekBC6 obrazekBC10 obrazekBC14 obrazekBC2 obrazekBC8 obrazekBC4
a) obrazekBC1 A B C D E F G
OK
Chyba!
b) obrazekBC3 A B C D E F G
OK
Chyba!
c) obrazekBC5 A B C D E F G
OK
Chyba!
d) obrazekBC7 A B C D E F G
OK
Chyba!
e) obrazekBC9 A B C D E F G
OK
Chyba!
f) obrazekBC11 A B C D E F G
OK
Chyba!
g) obrazekBC13 A B C D E F G
OK
Chyba!


2.2 Rozhodni, zda-li je mocnina číslo kladné:[nahoru]
a) obrazekBC15 anoano nene
OK
b) obrazekBC16 anoano nene
OK
c) obrazekBC17 anoano nene
OK
d) obrazekBC18 anoano nene
OK
e) obrazekBC19 anoano nene
OK
f) obrazekBC20 anoano nene
OK
g) obrazekBC21 anoano nene
OK
h) obrazekBC23 anoano nene
OK
i) obrazekBC24 anoano nene
OK


2.3 Přiřaď:
[nahoru]
ABC DEFGH
obrazekBC30 obrazekBC34 obrazekBC40 obrazekBC38 obrazekBC26 obrazekBC28 obrazekBC36 obrazekBC32
a) obrazekBC25 A B C D E F G H
OK
Chyba!
b) obrazekBC27 A B C D E F G H
OK
Chyba!
c) obrazekBC29 A B C D E F G H
OK
Chyba!
d) obrazekBC31 A B C D E F G H
OK
Chyba!
e) obrazekBC33 A B C D E F G H
OK
Chyba!
f) obrazekBC35 A B C D E F G H
OK
Chyba!
g) obrazekBC37 A B C D E F G H
OK
Chyba!
h) obrazekBC39 A B C D E F G H
OK
Chyba!


2.4 Rozhodni, zda-li je mocnina číslo kladné:
[nahoru]
a) obrazekBC128 anoano nene
OK
Chyba! viz Pozor!
b) obrazekBC129 anoano nene
OK
Chyba! viz Pozor!
c) obrazekBC130 anoano nene
OK
Chyba! viz Pozor!
d) obrazekBC131 anoano nene
OK
Chyba! viz Pozor!
e) obrazekBC132 anoano nene
OK
Chyba! viz Pozor!
f) obrazekBC133 anoano nene
OK
Chyba! viz Pozor!


2.5 Vypočítej:
[nahoru]
a) obrazekBC41 obrazekBC42 řešení obrazekBC43 řešení obrazekBC44 řešení

b) obrazekBC45 obrazekBC46 řešení obrazekBC47 řešení obrazekBC48 řešení

c) obrazekBC49 obrazekBC50 řešení obrazekBC51 řešení obrazekBC52 řešení

d) obrazekBC53 obrazekBC54 řešení obrazekBC55 řešení obrazekBC56 řešení

e) obrazekBC57 obrazekBC58 řešení obrazekBC59 řešení obrazekBC60 řešení

f) obrazekBC61 obrazekBC62 řešení obrazekBC63 řešení obrazekBC64 řešení obrazekBC65 řešení


2.6 Vypočítej:
[nahoru]
a) obrazekBC66 obrazekBC67 řešení obrazekBC68 řešení obrazekBC69 řešení obrazekBC70 řešení

b) obrazekBC71 obrazekBC72 řešení obrazekBC73 řešení obrazekBC74 řešení obrazekBC75 řešení obrazekBC76 řešení

c) obrazekBC77 obrazekBC78 řešení obrazekBC79 řešení obrazekBC80 řešení obrazekBC81 řešení

d) obrazekBC82 obrazekBC83 řešení obrazekBC84 řešení obrazekBC85 řešení obrazekBC86 řešení obrazekBC87 řešení obrazekBC88 řešení


2.7 Vyjádři pomocí mocnin o základu 2, 3 nebo 5:[nahoru]
a) obrazekBC89 obrazekBC90 řešení obrazekBC91 řešení obrazekBC92 řešení

b) obrazekBC93 obrazekBC94 řešení obrazekBC95 řešení obrazekBC96 řešení

c) obrazekBC97 obrazekBC98 řešení obrazekBC99 řešení obrazekBC100 řešení

d) obrazekBC101 obrazekBC102 řešení obrazekBC103 řešení obrazekBC104 řešení obrazekBC105 řešení


2.8 Vypočítej:[nahoru]
a) obrazekBC106 obrazekBC107 řešení obrazekBC108 řešení

b) obrazekBC109 obrazekBC110 řešení obrazekBC111 řešení

c) obrazekBC112 obrazekBC113 řešení obrazekBC114 řešení


učivo navíc
[nahoru] [nahoru]