ABSOLUTNÍ HODNOTA REÁLNÉHO ČÍSLA


Symbolem obrazekAH6 označujeme absolutní hodnotu reálného čísla obrazekAHa, přičemž platí:
1. pro obrazekAH7 je obrazekAH8,
2. pro obrazekAH9 je obrazekAH10.

Jaký je geometrický význam absolutní hodnoty reálného čísla?
Absolutní hodnota reálného čísla je rovna vzdálenosti obrazu tohoto čísla od obrazu nuly na číselné ose.

obrazekAH11

Důležité vlastnosti absolutní hodnoty reálného čísla obrazekAHa:
1. Pro všechna reálná čísla obrazekAHa je obrazekAH12,
2. pro všechna reálná čísla obrazekAHa platí obrazekAH13,
3. pro každé reálné číslo obrazekAHa platí obrazekAH14.


Příklad
Vypočítej:
a) obrazekAH15a
Řešení
obrazekAH15

b) obrazekAH16a
Řešení
obrazekAH16

c) obrazekAH17a
Řešení
obrazekAH17

d) obrazekAH18a
Řešení
obrazekAH18

e) obrazekAH19a
Řešení
obrazekAH19
[nahoru]