SEZNÁMENÍ SE S POJMY


Vítej na stránkách, které se věnují mocninám a mnohočlenům!

V této, tedy úvodní, kapitole jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou důležité pro pochopení dalšího textu. Druhá kapitola se zabývá mocninami, třetí kapitola se soustřeďuje na mnohočleny. Na konci práce je uveden seznam použitých matematických symbolů.

Nejdříve je vždy uveden učební text, ve kterém jsou pro lepší pochopení látky začleněny i vzorově vyřešené příklady. Na učební text pak navazují interaktivní cvičení – v nich si můžeš rozmanitou formou látku procvičit.

Členění této kapitoly:Jak webové stránky používat?[nahoru]

V učebním textu jsou pro větší přehlednost barevně odlišena důležitá tvrzení, a to dle následujícího schématu:
oranžová barva značí definice,

zelená barva upozorňuje na věty, příp. důležitá tvrzení.

Na stránkách také nalezneme interaktivní prvky, a to nejen v podobě odkazů (s výjimkou navigace jsou všechny odkazy podtržené), ale i dvou symbolů:
učivo navíc „hvězdička“ reprezentuje „učivo navíc“, i po rozkliknutí zůstává za textem
řešení „otazník“ symbolizuje řešení, po rozkliknutí zmizí

Cvičení slouží k ověření získaných znalostí, proto se řešení ukáže až po:

Pokud je k dispozici za cvičením tlačítko „Znova“ (znova), kliknutím na toto tlačítko se vymažou předchozí odpovědi a můžeš začít vyplňovat cvičení od začátku.

V některých cvičeních, pokud uděláš chybu, se ti objeví odkaz na text, který danou problematiku vysvětluje. Pokud na něj klikneš, daný odkaz se ti otevře pro lepší přehlednost v novém okně.
[nahoru]