Úvod

- Úvod

Základní pojmy

- Okolí bodu
- Příklady
- Nevlastní body

Spojitost funkce

- Spojitost funkce
- Věty o spojitosti
- Přehled některých sp. funkcí
- Příklady

Limita funkce

- Vlastní lim. ve vlastním bodě
- Vlastní lim. v nevlastním bodě
- Nevlastní lim. ve vlastním bodě
- Nevlastní lim. v nevlastním bodě
- Obecná definice lim. funkce
- Věty a tvrzení
- Přehled některých limit
- Souvislost mezi lim. a spoj.
- Příklady

Příklady

- Příklady - rozcestník

Odkazy

- Odkazy