Vlastní limita funkce ve vlastním bodě

Definice:  

Řekneme, že funkce f má v bodě c limitu A právě tehdy, když

"e>0 $d>0 "xÎR platí xÎP(c,d) Þ  f(xU(A,e)

Slovní vysvětlení: Pro libovolné kladné číslo e existuje kladné číslo d takové, že pro každé reálné číslo x, které leží v prstencovém d-okolí čísla c (tj. leží v jeho okolí, ale nerovná se mu) platí, že funkční hodnota funkce f v bodě x leží v e-okolí čísla A.

 

    Matematický zápis:

    Čteme: Limita funkce f pro x blížící se k c je rovna A

    Obrázek:

   

 Definice

Řekneme, že funkce f má v bodě c limitu A zprava právě tehdy, když

"e>0 $d>0 "xÎR platí xÎP+(c,d) Þ  f(xU(A,e)

Slovní vysvětlení: Pro libovolné kladné číslo e existuje kladné číslo d takové, že pro každé reálné číslo x, které leží v pravém prstencovém d-okolí čísla c platí, že funkční hodnota funkce f v bodě x leží v e-okolí čísla A.

 

    Matematický zápis:

    Čteme: Limita funkce f pro x blížící se k c zprava je rovna A

    Obrázek:

 

Definice

Řekneme, že funkce f má v bodě c limitu A zleva právě tehdy, když

"e>0 $d>0 "xÎR platí xÎP-(c,d) Þ  f(xU(A,e)

Slovní vysvětlení: Pro libovolné kladné číslo e existuje kladné číslo d takové, že pro každé reálné číslo x, které leží v levém prstencovém d-okolí čísla c platí, že funkční hodnota funkce f v bodě x leží v e-okolí čísla A.

 

    Matematický zápis:

    Čteme: Limita funkce f pro x blížící se k c zleva je rovna A

    Obrázek:

 

Platí pak toto jednoduché tvrzení:

Tvrzení:

Û Ù

 


Lepší pochopení pojmu limita lze získat z následujících grafů funkcí

f(x) = x

f(x) = x3

f(x) = x2

f(0) = 1 Ù f(x) = x2 pro xÎR\{0}

f(x) = |x|

f(x) = ex

f(x) = sin x

f(x) = cos x

f(x) = tg x

f(x) = sgn x

neexistuje

a