Tvrzení:

Û   Ù

 

Důkaz:

Tvrzení je ekvivalencí, proto musíme dokázat dvě implikace.

Dokažme Þ   Ù

Nechť je dáno e >0. Z předpokladu plyne

    $d>0 "x xÎP(c,d) Þ A-e < f(x) < A+e

 

Z toho vyplývá, že pro dané e

    $d>0 "x xÎP+(c,d) Þ A-e < f(x) < A+e

    $d>0 "x xÎP-(c,d) Þ A-e < f(x) < A+e

a tedy, že a

Obr.

 

Dokažme Ù Þ  

Nechť je dáno e >0. Z předpokladů a plyne

    $d1>0 "x xÎP-(c,d1) Þ A-e < f(x) < A+e

    $d2>0 "x xÎP+(c,d2) Þ A-e < f(x) < A+e

 

Definujme d, d = min(d1,d2).

Pak pro každé xÎP(c,d) platí A-e < f(x) < A+e

a tedy skutečně

Obr.

Konec důkazu.