Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE

 

Miroslav Pihera

Diferenciální počet na střední škole s využitím Internetu

 

Katedra didaktiky matematiky

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Studijní program: Učitelství pro střední školy, matematika-informatika


Upozornění: stránky se zobrazují správně pouze v prohlížeči Internet Explorer