Přehled některých spojitých funkcí

fy = ccÎR spojitá v každém bodě
f: y = x spojitá v každém bodě
f: y = anxn+an-1xn-1+...+a1x1+a0, aiÎR spojitá v každém bodě
f: y = sin x spojitá v každém bodě
f: y = cos x spojitá v každém bodě
f: y = tg x spojitá v každém bodě xÎR\{(2k-1).p/2 | kÎZ}
f: y = cotg x

spojitá v každém bodě xÎR\{kp | kÎZ}

f: y = ax spojitá v každém bodě
f: y = logax spojitá v každém bodě  xÎ(0,+¥)
f: y =  pro n liché spojitá v R

pro n sudé spojitá v každém bodě xÎ(0,+¥)