Souvislost mezi limitou a spojitostí

    Srovnáním definice spojitosti funkce f v bodě a s definicí limity funkce v bodě a zjistíme, že

    f je spojitá v bodě a Û

Tento poznatek má praktický význam. Počítáme-li limitu funkce f v bodě a a funkce je v daném bodě spojitá, můžeme limitu určit tak, že přímo dosadíme bod a do funkce f.