Odkazy

České stránky

http://home.zcu.cz/~ullrich/zm1/zm1kop.html

- vysokoškolská skripta

http://ws.vsb.cz/kat/k151/vyuka/matematika/d_4.doc

- souhrn definic

 

Cizojazyčné/ anglické stránky

http://www.sosmath.com/calculus/calculus.html

http://wims.unice.fr/wims/en_contrib~OSU2000.en.html

- interaktivní testy, nejenom limity

- nápověda: Jak používat tyto testy

http://www.math.vanderbilt.edu/~pscrooke/toolkit.shtml

- kalkulátor limit, Pozor: může vrátit špatný výsledek!