Jak používat stránky

 http://wims.unice.fr/wims/en_contrib~OSU2000.en.html

    Níže na této stránce je zobrazena část stránky Contrib OSU. Lze zde nastavit všechny parametry nutné pro spuštění testů. Pro snadnější orientaci zde naleznete návod.

Choose the excercises: Zde lze zvolit témata, ze kterých budou při testu vybírány příklady. Témata jsou řazena v abecedním pořadí. Téma je vybráno k testování, pokud je příslušná položka barevně označena.

One session will have: Nastavuje počet příkladů v testu.

Level of severity: Zde nastavujete obtížnost příkladů, čím vyšší hodnotu zvolíte, tím budou příklady obtížnější.

Time limit: Test je časově omezen, zde můžete nastavit časový limit v sekundách.

Go to work: Začátek testu je spuštěn tímto tlačítkem.