Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/podstavy/ResP3b.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 3b

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek >>

Zadání: Je dáno těleso, jehož podstavou je pravidelný šestiúhelník ABCDE. Najděte obraz podstavy použitím volného rovnoběžného promítaní.Podstavu tělesa umístíme do vodorovné roviny tak, aby podstavná hrana AB byla rovnoběžná s průmětnou.

Abychom mohli najít obraz daného šestiúhelníku, musíme najít obrazy jeho vrcholů.

Všimněme si, že body ABDE tvoří obdélník a ten můžeme sestrojit obdobně jako čtverec v Úloze 1b. Tím získáme body D', E'.
Rovnoběžné promítání zachovává dělící poměr a proto obraz středu S, který půlí úhlopříčky obdélníku ABDE, je střed S', který půlí úhlopříčky rovnoběžníku A'B'D'E'.
Platí |FS|=|F'S'|, |CS|=|C'S'|, protože přímka FC je rovnoběžná s průmětnou a rovnoběžné promítání zobrazuje útvary ležící v rovnoběžné rovině s průmětnou na shodné útvary. Tohoto můžeme využít při konstrukci bodů C', F'.
Pomocí bodů A', B', C', D', E', F' načrtneme obraz pravidelného šestiúhelníku ABCDEF, kterým bude šestiúhelník A'B'C'D'E'F'.

Podstavu tělesa umístíme do vodorovné roviny tak,aby podstavná hrana AB byla rovnoběžná s průmětnou.

Abychom mohli najít obraz daného šestiúhelníku, musíme najít obrazy jeho vrcholů.

Všimněme si, že body ABDE tvoří obdélník a ten můžeme sestrojit obdobně jako čtverec v Úloze 1b. Tím získáme body D', E'.
Rovnoběžné promítání zachovává dělící poměr a proto obraz středu S, který půlí úhlopříčky obdélníku ABDE, je střed S', který půlí úhlopříčky rovnoběžníku A'B'D'E'.
Platí |FS|=|F'S'|, |CS|=|C'S'|, protože přímka FC je rovnoběžná s průmětnou a rovnoběžné promítání zobrazuje útvary ležící v rovnoběžné rovině s průmětnou na shodné útvary. Tohoto můžeme využít při konstrukci bodů C', F'.
Pomocí bodů A', B', C', D', E', F' načrtneme obraz pravidelného šestiúhelníku ABCDEF, kterým bude šestiúhelník A'B'C'D'E'F'.

<< předchozí úloha   následující úloha >>