Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/uvod.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úvod

Tyto stránky vznikly jako diplomová práce na Katedře didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Měly by sloužit k prohloubení poznatků ze stereometrie pro studenty střední škol a také jako inspirace pro učitele.
Tato práce navazuje na Webovou aplikaci pro výuku stereometrie od Lídy Kadlecové, ve které jsou uvedeny základní znalosti ze stereometrie. My se zde budeme zabývat řezy těles rovinou s využitím osové afinity mezi rovinami.

Práce je rozdělena do několika kapitol. Každá obsahuje výklad, řešené příklady a většinou i úlohy k procvičení.
U každé úlohy je k dispozici řešení. Pod každým zadáním je dán odkaz, buď Zobraz výsledek nebo Řešení.
Význam těchto odkazů je následující:

V práci jsou použity aplety. Aplet je interaktivní obrázek, to znamená, že uživatel může hýbat s objekty na obrázku, měnit polohy jednotlivých bodů, přímek, rovin.
Aplety jsou vytvořeny v programu Cabri 3D a k jejich funkčnosti je potřeba mít nainstalován plugin, který je volně ke stažení na oficiálních stránkách Cabri.
Pro pohyb objektu v apletu stačí chytit tento objekt myší a tahem měnit jeho polohu. Pro jeho pohyb kolmo k vodorovné rovině stačí podržet klávesu Shift a táhnout myší. Některé objekty jsou závislé na jiných, např. je-li přímka dána dvěma body, pak není možné hýbat přímo přímkou, její poloha se dá měnit pouze pohybem bodů, které tuto přímku určují.

Na stránkách vpravo dole můžete také narazit na tuto značku ↑ , která znamená, že po kliknutí na ni se stránka odroluje na začátek. Tato značka se objevuje především u dlouhých stránek.

Tyto stránky jsou optimalizovány pro prohlížeče Mozilla (verze 3.0.15) a Internet Explorer 8.