Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/osAfinita.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Osová afinita

Nyní budeme postupně zkoumat dvě zobrazení - osovou afinitu v rovině a mezi rovinami.
S osovou afinitou v rovině jste se již mohli setkat, a to v podobě osové souměrnosti. Osová souměrnost je speciálním případem osové afinity a pomocí osové souměrnosti také můžeme osovou afinitu odvodit.

  1. Osová souměrnost zobrazuje body symetricky podle osy souměrnosti – obraz se vzorem mají stejnou vzdálenost od osy a promítací přímku kolmou k dané ose.
  2. V případě, že vzor a obraz mají stejnou vzdálenost, ale promítací přímka není kolmá na osu, dostáváme takzvané šikmé zrcadlení.
  3. Jestliže promítací přímka není kolmá na osu a navíc vzor a obraz mají různou vzdálenost od osy, pak toto zobrazení nazýváme osová afinita.
osová souměrnost šikmé zrcadlení osová afinita

Osová souměrnost a šikmé zrcadlení jsou speciální případy osové afinity.

Než si popíšeme osovou afinitu v rovině přesněji, ukážeme si nejdříve osovou afinitu mezi dvěma rovinami.