Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/pojmy.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Značení a pojmy

A, B, C... body A, B, C...
a, b, c... přímky a, b, c...
α, β, γ, ... roviny α, β, γ, ...
ABC rovina určená třemi různými body A, B, C, které neleží v jedné přímce
|AB| vzdálenost bodů A, B, resp. délka úsečky AB
p || q přímka p je rovnoběžná s přímkou q
p q přímka p není rovnoběžná s přímkou q
p q přímka p je kolmá k přímce q
p q přímka p není kolmá k přímce q
p q přímka p je různoběžná s přímkou q
A p bod A leží na přímce p
A p bod A neleží na přímce p
A α bod A leží v rovině α
A α bod A neleží v rovině α
p ||α přímka p je rovnoběžná s rovinou α
p α přímka p není rovnoběžná s rovinou α
p α přímka p je kolmá na rovinu α
p α přímka p není kolmá na rovinu α
kolineární body body ležící v jedné přímce
zobrazení Z v roviněpředpis, který každému bodu X z roviny přiřazuje právě jeden bod X' z téže roviny; bod X se nazývá vzor, bod X' jeho obraz
prosté zobrazení v rovinězobrazení, pro které platí, že pro každé dva různé body X, Y v rovině jsou jejich obrazy X', Y' také dva různé body
samodružný bodbod, který se při daném zobrazení zobrazí sám na sebe; vzor a obraz splývají
odchylka dvou přímek v roviněvelikost ostrého, pravého nebo nulového úhlu, který má vrchol v libovolném bodě prostoru a jehož ramena jsou rovnoběžná s danými přímkami