Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/rovPromit.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Rovnoběžné promítání

Již malíři ve středověku se snažili zachytit nějakou skutečnost (přírodu, stavbu, životní styl) ve svých obrazech, neboli zobrazit nějaký prostorový útvar na rovinu (plátno). Jedna z možností, jak získat tento obraz, je použít rovnoběžné promítání. V dnešní době se toto zobrazení používá také pro stavební plány a technické nákresy.

Definice
Mějme rovinu α a přímku s, kterou budeme nazývat směr promítání, přičemž přímka s není rovnoběžná s rovinou α.
Rovnoběžné promítání prostoru na rovinu α směrem s je zobrazení, při kterém se body zobrazovaného vzoru promítají do roviny α vzájemně rovnoběžnými přímkami směru s.
Rovina α, na kterou zobrazujeme, se nazývá průmětna.
Obraz bodu nazýváme průmět bodu.
Přímka směru s, pomocí níž se zobrazuje bod do průmětny, se nazývá promítací přímka.
Promítací rovinou přímky p, p je různoběžná se směrem s, nazýváme rovinu, ve které leží přímka p a promítací přímky jejích bodů.

Rozlišujeme následující případy rovnoběžného promítání:

Vlatnosti rovnoběžného promítání: