Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/podstavy/ResP1b.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 1b

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek >>

Zadání: Je dáno těleso, jehož podstavou je čtverec ABCD. Najděte obraz podstavy použitím volného rovnoběžného promítaní.Podstavu tělesa umístíme do vodorovné roviny tak, aby strana AB byla rovnoběžná s průmětnou.

Abychom mohli najít obraz daného čtverce, musíme najít obrazy jeho vrcholů.

Všimněme si, že přímky AD i BC jsou kolmé na průmětnu.
Rovnoběžné promítání zachová vzdálenosti bodů A, B, |AB|=|A'B'|, protože přímka AB je rovnoběžná s průmětnou a rovnoběžné promítání zobrazuje útvary ležící v rovnoběžné rovině s průmětnou na shodný útvar.
Polopřímky AD, BC se zobrazí na polopřímky A'D', B'C', které mají s přímkou AB odchylku 45°.
Na polopřímku v bodě A' naneseme poloviční délku úsečky AD a tak získáme bod D'. Obdobně nalezneme bod C'.
Pomocí bodů A', B', C', D' načrtneme obraz čtverce ABCD, kterým bude rovnoběžník A'B'C'D'.

Podstavu tělesa umístíme do vodorovné roviny tak, aby strana AB byla rovnoběžná s průmětnou.

Abychom mohli najít obraz daného čtverce, musíme najít obrazy jeho vrcholů.

Všimněme si, že přímky AD i BC jsou kolmé na průmětnu.
Rovnoběžné promítání zachová vzdálenosti bodů A, B, |AB|=|A'B'|, protože přímka AB je rovnoběžná s průmětnou a rovnoběžné promítání zobrazuje útvary ležící v rovnoběžné rovině s průmětnou na shodný útvar.
Polopřímky AD, BC se zobrazí na polopřímky A'D', B'C', které mají s přímkou AB odchylku 45°.
Na polopřímku v bodě A' naneseme poloviční délku úsečky AD a tak získáme bod D'. Obdobně nalezneme bod C'.
Pomocí bodů A', B', C', D' načrtneme obraz čtverce ABCD, kterým bude rovnoběžník A'B'C'D'.

<< předchozí úloha   následující úloha >>