Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/podstavy/ResP1a.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 1a

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Je dáno těleso, jehož podstavou je čtverec ABCD. Najděte obraz podstavy použitím osové afinity s osou o a směrem DD'.Abychom mohli najít obraz daného čtverce, musíme najít obrazy jeho vrcholů.
Všimněme si, že čtverec ABCD má s osou o společnou jednu celou stranu, tzn. na ose o leží body A, B, které jsou samodružné. Již máme body A', B' a D' (bod D' je dán ze zadání), stačí nalézt obraz bodu C.
Sestrojíme obraz C' bodu C, a to stejně jako v Příkladu 1b v kapitole o osové afinitě v rovině.
Pomocí bodů A', B', C', D' načrtneme obraz čtverce ABCD, kterým bude rovnoběžník A'B'C'D'.

zobraz řešení interaktivně

Abychom mohli najít obraz daného čtverce, musíme najít obrazy jeho vrcholů.
Všimněme si, že čtverec ABCD má s osou o společnou jednu celou stranu, tzn. na ose o leží body A, B, které jsou samodružné. Již máme body A', B' a D' (bod D' je dán ze zadání), stačí nalézt obraz bodu C.
Sestrojíme obraz C' bodu C, a to stejně jako v Příkladu 1b v kapitole o osové afinitě v rovině.
Pomocí bodů A', B', C', D' načrtneme obraz čtverce ABCD, kterým bude rovnoběžník A'B'C'D'.

následující úloha>>