Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/podstavy/ResP2a.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 2a

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek >>

Zadání: Je dáno těleso, jehož podstavou je kružnice k. Najděte obraz podstavy použitím osové afinity s osou o a směrem SS'.


Abychom mohli sestrojit obraz kruhu k, potřebujeme najít obrazy alespoň pěti bodů tohoto kruhu.

Všimněme si nejprve, že kruh se dotýká osy afinity v jednom bodu, tzn. průsečíkem kruhu k a osy o je samodružný bod A. Dále vezměme například body B, C, D, E (úsečky AC, BD jsou průmery kruhu) a najděme jejich obrazy.
Obrazy těchto bodů pak použijeme k načrtnutí obrazu kruhu k.

Z předchozí kapitoly již víme, že obrazem kruhu bude elipsa.
Sestrojíme obraz B' bodu B a obraz D' bodu D, a to stejně jako v Příkladu 1b v kapitole o osové afinitě v rovině.
Sestrojíme obrazy C', E' bodů C, E stejně jako v Příkladu 1a v kapitole o osové afinitě v rovině.
Pomocí bodů A', B', C', D', E' načrtneme obraz kruhu k, kterým bude elipsa k'.

zobraz řešení interaktivně

Abychom mohli sestrojit obraz kruhu k, potřebujeme najít obrazy alespoň pěti bodů tohoto kruhu.

Všimněme si nejprve, že kruhu se dotýká osy afinity v jednom bodu, tzn. průsečíkem kruhu k a osy o je samodružný bod A. Dále vezměme například body B, C, D, E (úsečky AC, BD jsou průmery kruhu) a najděme jejich obrazy.
Obrazy těchto bodů pak použijeme k načrtnutí obrazu kruhu k.
Sestrojíme obraz B' bodu B a obraz D' bodu D, a to stejně jako v Příkladu 1b v kapitole o osové afinitě v rovině.
Sestrojíme obrazy C', E' bodů C, E stejně jako v Příkladu 1a v kapitole o osové afinitě v rovině.
Pomocí bodů A', B', C', D', E' načrtneme obraz kruhu k, kterým bude elipsa k'.

<< předchozí úloha   následující úloha >>