Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/podstavy/ResP3a.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 3a

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek >>

Zadání: Je dáno těleso, jehož podstavou je pravidelný šestiúhelník ABCDEF. Najděte obraz podstavy použitím osové afinity s osou o a směrem DD'.


Abychom mohli sestrojit obraz šestiúhelníku ABCDEF, musíme najít obrazy jeho vrcholů.
Všimněme si, že šestiúhelník ABCDEF má s osou o společnou jednu celou stranu, tzn. na ose o leží body A, B, které jsou samodružné. Již tedy máme body A', B' a D' (bod D' je dán ze zadání), stačí nalézt obrazy bodů C, E, F.
Sestrojíme obraz E' bodu E, a to stejně jako v Příkladu 1b v kapitole o osové afinitě v rovině.
Sestrojíme obrazy C', F' bodů C, F stejně jako v Příkladu 1a v kapitole o osové afinitě v rovině.
Pomocí bodů A', B', C', D', E', F' načrtneme obraz pravidelného šestiúhelníku ABCDEF, kterým bude obecný šestiúhelník A'B'C'D'E'F'.

zobraz řešení interaktivně

Abychom mohli sestrojit obraz šestiúhelníku ABCDEF, musíme najít obrazy jeho vrcholů.
Všimněme si, že šestiúhelník ABCDEF má s osou o společnou jednu celou stranu, tzn. na ose o leží body A, B, které jsou samodružné. Již tedy máme body A', B' a D' (bod D' je dán ze zadání), stačí nalézt obrazy bodů C, E, F.
Sestrojíme obraz E' bodu E, a to stejně jako v Příkladu 1b v kapitole o osové afinitě v rovině.
Sestrojíme obrazy C', F' bodů C, F stejně jako v Příkladu 1a v kapitole o osové afinitě v rovině.
Pomocí bodů A', B', C', D', E', F' načrtneme obraz pravidelného šestiúhelníku ABCDEF, kterým bude obecný šestiúhelník A'B'C'D'E'F'.

<< předchozí úloha   následující úloha >>