Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/podstavy/ResP4a.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 4a

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek >>

Zadání: Je dáno těleso, jehož podstavou je trojúhelník ABC. Najděte obraz podstavy použitím osové afinity s osou o a směrem CC'.


Abychom mohli sestrojit obraz trojúhelníku ABC, musíme najít obrazy jeho vrcholů.
Všimněme si, že trojúhelník ABC má s osou o společnou jednu celou stranu, tzn. na ose o leží body A, B, které jsou samodružné. Již tedy máme body A', B' a C'.
Pomocí bodů A', B', C' načrtneme obraz trojúhelníku ABC, kterým bude trojúhelník A'B'C'.

zobraz řešení interaktivně

Abychom mohli sestrojit obraz trojúhelníku ABC, musíme najít obrazy jeho vrcholů.
Všimněme si, že trojúhelník ABC má s osou o společnou jednu celou stranu, tzn. na ose o leží body A, B, které jsou samodružné. Již tedy máme body A', B' a C'.
Pomocí bodů A', B', C' načrtneme obraz trojúhelníku ABC, kterým bude trojúhelník A'B'C'.

<< předchozí úloha   následující úloha >>