Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/jineUlohy/ResRJ9.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 9

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez rotačního válce rovinou XYZ, kde X, Y, Z jsou body umístěné na plášti válce, jak je naznačeno na obrázku níže. (Řezy válce, Úloha 1)
Při řešení využijte osové afinity mezi rovinou řezu a rovinou horní podstavy, za směr afinity vezměte směr osy válce.


Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny horní podstavy a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Bod Y náleží oběma rovinám, je samodružný a leží tedy i na hledané ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů X, Z.
Obrazem přímky XZ v zadané osové afinitě je přímka X'Z', protože obrazem bodu X je bod X' a bodu Z je bod Z'. Průsečíkem přímky XZ a přímky X'Z' je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů Y, P již můžeme sestrojit osu afinity o.
K sestrojení elipsy, jejíž část je průsečnicí pláště daného tělesa a roviny řezu, nám stačí pět bodů. Body X, Y, Z, které určují rovinu řezu, jsou body průsečnice, protože leží na povrchu válce.

Osa afinity leží v rovině horní podstavy tělesa a protíná hrany podstavy, proto průsečíky Y, U osy afinity s hraniční kružnicí horní podstavy jsou body řezu.
Pátý bod získáme pomocí bodů X, X' a V', kde bod X' je obraz bodu X a bod V' zvolíme libovolně na hranici horní podstavy tělesa.
Bodem V' vedeme rovnoběžku se směrem afinity. Bod R je průsečík přímky X'V' s osou o. Vzorem přímky X'V' je přímka XR a tedy průsečík přímky XR s rovnoběžkou se směrem s v bodě V' je bod elipsy V.
Pomocí bodů X, Y, Z, U, V již můžeme sestrojit elipsu, jejíž část bude průsečnicí pláště daného tělesa a roviny řezu.

zobraz řešení interaktivně

Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny horní podstavy a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Bod Y náleží oběma rovinám, je samodružný a leží tedy i na hledané ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů X, Z.
Obrazem přímky XZ v zadané osové afinitě je přímka X'Z', protože obrazem bodu X je bod X' a bodu Z je bod Z'. Průsečíkem přímky XZ a přímky X'Z' je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů Y, P již můžeme sestrojit osu afinity o.
K sestrojení elipsy, jejíž část je průsečnicí pláště daného tělesa a roviny řezu, nám stačí pět bodů. Body X, Y, Z, které určují rovinu řezu, jsou body průsečnicí, protože leží na povrchu válce.

Osa afinity leží v rovině horní podstavy tělesa a protíná hrany podstavy, proto průsečíky Y, U osy afinity s hraniční kružnicí horní podstavy jsou body řezu.
Pátý bod získáme pomocí bodů X, X' a V', kde bod X' je obraz bodu X a bod V' zvolíme libovolně na hranici horní podstavy tělesa.
Bodem V' vedeme rovnoběžku se směrem afinity. Bod R je průsečík přímky X'V' s osou o. Vzorem přímky X'V' je přímka XR a tedy průsečík přímky XR s rovnoběžkou se směrem s v bodě V' je bod elipsy V.
Pomocí bodů X, Y, Z, U, V již můžeme sestrojit elipsu, jejíž část bude průsečnicí pláště daného tělesaa roviny řezu.

<< předchozí úloha  následující úloha >>