Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/jineUlohy/ResRJ8.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 8

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez kosého nekonvexního šestibokého hranolu ABCDEFGHIJKM rovinou HXY, kde bod X leží na hraně EK, bod Y leží na hraně AG.

Při řešení úlohy využijeme osové afinity mezi rovinou řezu a rovinou dolní podstavy a za směr afinity s vezmeme směr bočních hran.


Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny dolní podstavy a roviny řezu dané body HXY.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Jeden bod získáme pomocí bodů H, X.
Obrazem přímky HX je přímka BE, protože obrazem bodu H je bod B a bodu X je bod E. Průsečíkem přímky HX a přímky BE je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů H, Y.
Obrazem přímky HY je přímka BA, protože obrazem bodu H je bod B a bodu Y je bod A. Průsečíkem přímky HY a přímky BA je samodružný bod Q, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů P, Q již můžeme sestrojit osu afinity o.
Sestrojíme bod řezu T na hraně JK. Bod R je průsečík přímky DE s osou o. Vzorem přímky DE je přímka XR a tedy průsečík přímky XR s hranou JK je bod řezu T.
Body řezu TH leží v jedné rovině, v rovině horní podstavy. Můžeme tedy sestrojit bod řezu U, který je průsečíkem přímky TH a hrany IJ.
Sestrojíme bod řezu V na hraně FM. Bod S je průsečík přímky EF s osou o. Vzorem přímky EF je přímka XS a tedy průsečík přímky XS s hranou FM je bod řezu V.

Obdobně sestrojíme bod řezu W na hraně CI pomocí bodu U a přímky CD.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

zobraz řešení interaktivně

Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny dolní podstavy a roviny řezu dané body HXY.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Jeden bod získáme pomocí bodů H, X.
Obrazem přímky HX je přímka BE, protože obrazem bodu H je bod B a bodu X je bod E. Průsečíkem přímky HX a přímky BE je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů H, Y.
Obrazem přímky HY je přímka BA, protože obrazem bodu H je bod B a bodu Y je bod A. Průsečíkem přímky HY a přímky BA je samodružný bod Q, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů P, Q již můžeme sestrojit osu afinity o.
Sestrojíme bod řezu T na hraně JK. Bod R je průsečík přímky DE s osou o. Vzorem přímky DE je přímka XR a tedy průsečík přímky XR s hranou JK je bod řezu T.
Body řezu TH leží v jedné rovině, v rovině horní podstavy. Můžeme tedy sestrojit bod řezu U, který je průsečíkem přímky TH a hrany IJ.
Sestrojíme bod řezu V na hraně FM. Bod S je průsečík přímky EF s osou o. Vzorem přímky EF je přímka XS a tedy průsečík přímky XS s hranou FM je bod řezu V.

Obdobně sestrojíme bod řezu W na hraně CI pomocí bodu U a přímky CD.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

<< předchozí úloha  následující úloha >>