Základní vlastnosti

V této kapitole odkryjeme pouze základní vlastnosti kuželoseček. Jedná se o vlastnosti, které by měly být známy i žákům středních škol, kteří nemají a neměli deskriptivní geometrii jakožto vyučovaný předmět. Rozšiřující informace o vlastnostech kuželoseček můžete nalézt v kapitole Tečny a normály a v kapitole Ohniskové vlastnosti.