Konstrukce

Kapitola je souhrnem několika konstrukcí kuželoseček. Konstrukce jsou založeny na různých principech. Některé plynou přímo z definice, jiné z ohniskových vlastností či z dalších vlastností kuželoseček. Vzhledem k tomu, že elipsa je nejčastěji používaná (rýsovaná) křivka v deskriptivní geometrii, je zde uveden větší počet jejích konstrukcí.

V kapitole Konstrukce elipsy naleznete následující konstrukce:

Bodová konstrukce I

Bodová konstrukce II

Zahradnická konstrukce

Rozdílová proužková konstrukce

Součtová proužková konstrukce

Trojúhelníková konstrukce

Příčková konstrukce

Rytzova konstrukce

Frézierova konstrukce

Konstrukce elipsy ohýbáním papíru


V kapitole Konstrukce hyperboly naleznete následující konstrukce:

Bodová konstrukce

Konstrukce hyperboly, jsou-li dány její asymptoty a bod

Konstrukce hyperboly ohýbáním papíru


V kapitole Konstrukce paraboly naleznete následující konstrukce:

Bodová konstrukce

Příčková konstrukce

Konstrukce paraboly ohýbáním papíru