Definice

Elipsa, parabola a hyperbola jsou rovinné křivky, které souhrnně nazýváme regulární kuželosečky (dále budeme užívat jen kuželosečky). Mezi kuželosečky řadíme také kružnici. Kružnici, která je známá žákům již od základní školy, nebudeme věnovat tolik pozornosti. Za určitých podmínek ji lze považovat za speciální případ elipsy (více viz Definice elipsy). Zaměříme se proto především na elipsu, parabolu a hyperbolu.

Tato kapitola je věnována definicím kuželoseček. Definovány jsou jako množiny bodů daných vlastností v rovině. Ovšem kuželosečky můžeme nadefinovat i jiným způsobem a to, jakožto rovinné řezy rotačního kužele. Podrobnosti k tomuto způsobu vytvoření kuželoseček najdete v kapitole Věta (Quételet, Dandelin).