Příklady


Přílohou k této práci je sbírka úloh týkajících se problematiky kuželoseček. Může sloužit jako kontrolní pomůcka pro čtenáře a studenty. Naleznete v ní příklady různé obtížnosti s různou tématikou. Je vypracovaná na základě zde nabytých znalostí.

Ve sbírce úloh bylo použito stejné označení jednotlivých prvků jako ve výše uvedených kapitolách.

Pro případ, že si jednotlivé sbírky příkladů budete chtít vytisknou a použít je, jsou na této stránce odkazy na sbírky v PDF formátu.

Příklady Elipsa v PDF

Příklady Hyperbola v PDF

Příklady Parabola v PDF