Tečny a normály

V této kapitole se budeme zabývat vzájemnou polohou přímky a kuželosečky. Nejvíce se zaměříme na dva případy, a to, kdy přímka je tečnou či normálou kuželosečky. Vlastnosti tečen se dají řadit též do ohniskových vlastností kuželoseček (kapitola Ohniskové vlastnosti ). Pro rozsáhlost a důležitost tohoto tématu zde byla vytvořena samostatná kapitola.