Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Logo MFF

Matúš Kepič

Využití internetu ve výuce goniometrických rovnic a nerovnic

Katedra didaktiky matematiky
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Studijní program: Učitelství geografie a matematiky pro SŠ