Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/osMezi/ResM5a.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 5a

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek >>

Zadání: Je dán šestiboký hranol ABCDEFGHIJKM a roviny α= GHI a β= AUV, kde U je střed hrany IC a V je střed hrany DJ.
Najděte osu afinity mezi rovinami α a β.

Směr afinity budeme brát kolmý k rovině α, obrazem bodu J je bod V.Obrazem přímky dané body KJ je přímka procházející bodem V.
Průsečíkem přímky KJ a přímky procházející bodem V je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Sestrojíme průsečík Q přímky GH a jejího obrazu.
Osa afinity prochází samodružnými body P, Q.

zobraz řešení interaktivně

Obrazem přímky dané body KJ je přímka procházející bodem V.
Průsečíkem přímky KJ a přímky procházející bodem V je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Sestrojíme průsečík Q přímky GH a jejího obrazu.
Osa afinity prochází samodružnými body P, Q.

<< předchozí úloha   následující úloha >>