Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/osMezi/ResM4b.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 4b

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek >>

Zadání: Je dána krychle ABCDEFGH a roviny α= BCG a β= KLH, kde K je střed hrany AE a L je střed hrany EF.
Najděte osu afinity mezi rovinami α a β.

Směr afinity budeme brát kolmý k rovině α, obrazem bodu F je bod L.Obrazem přímky dané body KL je přímka BF.
Průsečíkem přímky BF a přímky KL je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Sestrojíme průsečík Q přímky HL a jejího obrazu.
Osa afinity prochází samodružnými body P, Q.

zobraz řešení interaktivně

Obrazem přímky dané body KL je přímka BF.
Průsečíkem přímky BF a přímky KL je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Sestrojíme průsečík Q přímky HL a jejího obrazu.
Osa afinity prochází samodružnými body P, Q.

<< předchozí úloha   následující úloha >>