Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/jineUlohy/ResRJ5.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 5

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou XYZ, kde bod X leží na polopřímce BA za bodem A, bod Y leží na polopřímce CG za bodem G a bod Z leží na hraně DH.
Při řešení využijte osové afinity mezi rovinou řezu a rovinou dolní podstavy, za směr afinity vezměte uspořádanou dvojici bodů ZD.


Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny dolní podstavy a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body a jejich obrazy. Bod X náleží oběma rovinám, je samodružný a leží tedy i na hledané ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů Y, Z.
Obrazem přímky YZ v zadané osové afinitě je přímka CD, protože obrazem bodu Y je bod C a bodu Z je bod D. Průsečíkem přímky YZ a přímky CD je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů X, P již můžeme sestrojit osu afinity o.
Přímka YZ leží v rovině zadní stěny tělesa a protíná hrany této stěny, proto průsečíky přímky YZ s hranami zadní stěny Z, T jsou body řezu.
Sestrojíme bod řezu U na hraně AE. Bod R je průsečík přímky AD s osou o. Vzorem přímky AD je přímka ZR a tedy průsečík přímky ZR s hranou AE je bod řezu U.
Přímka XU leží v rovině přední stěny tělesa a protíná hrany této stěny, proto průsečíky přímky XU s hranami přední stěny U, V jsou body řezu.
Přímka YV leží v rovině pravé boční stěny tělesa a protíná hrany této stěny, proto průsečíky přímky YV s hranami přední stěny V, W jsou body řezu.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

zobraz řešení interaktivně

Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny dolní podstavy a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body a jejich obrazy. Bod X náleží oběma rovinám, je samodružný a leží tedy i na hledané ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů Y, Z.
Obrazem přímky YZ v zadané osové afinitě je přímka CD, protože obrazem bodu Y je bod C a bodu Z je bod D. Průsečíkem přímky YZ a přímky CD je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů X, P již můžeme sestrojit osu afinity o.
Přímka YZ leží v rovině zadní stěny tělesa a protíná hrany této stěny, proto průsečíky přímky YZ s hranami zadní stěny Z, T jsou body řezu.
Sestrojíme bod řezu U na hraně AE. Bod R je průsečík přímky AD s osou o. Vzorem přímky AD je přímka ZR a tedy průsečík přímky ZR s hranou AE je bod řezu U.
Přímka XU leží v rovině přední stěny tělesa a protíná hrany této stěny, proto průsečíky přímky XU s hranami přední stěny U, V jsou body řezu.
Přímka YV leží v rovině pravé boční stěny tělesa a protíná hrany této stěny, proto průsečíky přímky YV s hranami přední stěny V, W jsou body řezu.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

<< předchozí úloha  následující úloha >>