Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/jineUlohy/ResRJ4.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 4

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez kosého čtyřbokého hranolu ABCDEFGH, jehož podstavou je obdélník, rovinou XYZ, kde bod X leží na hraně AE, bod Y leží na hraně CG, bod Z leží na polopřímce GH za bodem H.
Při řešení využijte osové afinity mezi rovinou řezu a rovinou pravé boční stěny, za směr afinity vezměte uspořádanou dvojici bodů ZG.


Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny pravé boční stěny a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Bod Y náleží oběma rovinám, je samodružný a leží tedy i na hledané ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů X, Z.
Obrazem přímky XZ v zadané osové afinitě je přímka X'G, protože obrazem bodu X je bod X' a bodu Z je bod G. Průsečíkem přímky XZ a přímky X'G je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů Y, P již můžeme sestrojit osu afinity o.
Osa afinity leží v rovině pravé boční stěny tělesa a protíná hrany této stěny, proto průsečíky Y, U osy afinity s hranami pravé boční stěny jsou body řezu.
Přímka YZ leží v rovině zadní stěny tělesa a protíná hrany této stěny, proto průsečíky Y, V přímky YZ s hranami zadní stěny jsou body řezu.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

zobraz řešení interaktivně

Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny pravé boční stěny a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Bod Y náleží oběma rovinám, je samodružný a leží tedy i na hledané ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů X, Z.
Obrazem přímky XZ v zadané osové afinitě je přímka X'G, protože obrazem bodu X je bod X' a bodu Z je bod G. Průsečíkem přímky XZ a přímky X'G je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů Y, P již můžeme sestrojit osu afinity o.
Osa afinity leží v rovině pravé boční stěny tělesa a protíná hrany této stěny, proto průsečíky Y, U osy afinity s hranami pravé boční stěny jsou body řezu.
Přímka YZ leží v rovině zadní stěny tělesa a protíná hrany této stěny, proto průsečíky Y, V přímky YZ s hranami zadní stěny jsou body řezu.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

<< předchozí úloha  následující úloha >>