Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/jineUlohy/ResRJ3.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 3

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez kvádru ABCDEFGH rovinou CXY, kde bod X leží na hraně AE, bod Y leží na hraně GH.
Při řešení využijte osové afinity mezi rovinou řezu a rovinou levé boční stěny, za směr afinity vezměte uspořádanou dvojici bodů CD.


Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny levé boční stěny a roviny řezu dané body CXY.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Bod X náleží oběma rovinám, je samodružný a leží tedy i na hledané ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů Y, C.
Obrazem přímky CY v zadané osové afinitě je přímka DH, protože obrazem bodu C je bod D a bodu C je bod H. Průsečíkem přímky CY a přímky DH je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů X, P již můžeme sestrojit osu afinity o.
Osa afinity leží v rovině levé boční stěny tělesa a protíná hrany této stěny, proto průsečíky X, U osy afinity s hranami levé boční stěny jsou body řezu.
Sestrojíme bod řezu V na hraně AB. Bod R je průsečík přímky AD s osou o. Vzorem přímky AD je přímka CR a tedy bod řezu V je průsečíkem přímky CR s hranou AB.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

zobraz řešení interaktivně

Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny levé boční stěny a roviny řezu dané body CXY.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Bod X náleží oběma rovinám, je samodružný a leží tedy i na hledané ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů Y, C.
Obrazem přímky CY v zadané osové afinitě je přímka DH, protože obrazem bodu C je bod D a bodu C je bod H. Průsečíkem přímky CY a přímky DH je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů X, P již můžeme sestrojit osu afinity o.
Osa afinity leží v rovině levé boční stěny tělesa a protíná hrany této stěny, proto průsečíky X, U osy afinity s hranami levé boční stěny jsou body řezu.
Sestrojíme bod řezu V na hraně AB. Bod R je průsečík přímky AD s osou o. Vzorem přímky AD je přímka CR a tedy bod řezu V je průsečíkem přímky CR s hranou AB.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

<< předchozí úloha  následující úloha >>