Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/jineUlohy/ResRJ2.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 2

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez kosého čtyřbokého hranolu ABCDEFGH, jehož podstavou je čtverec, rovinou XYZ, kde bod X leží na hraně AB, bod Y leží na hraně CG, bod Z leží na hraně EH.
Při řešení využijte osové afinity mezi rovinou řezu a rovinou zadní stěny, za směr afinity vezměte uspořádanou dvojici bodů ZH.


Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny zadní stěny a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Bod Y náleží oběma rovinám, je samodružný a leží tedy i na hledané ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů X, Z.
Obrazem přímky XZ v zadané osové afinitě je přímka X'H, protože obrazem bodu X je bod X' a bodu Z je bod H. Průsečíkem přímky XZ a přímky X'H je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů Y, P již můžeme sestrojit osu afinity o.
Osa afinity leží v rovině zadní stěny tělesa a protíná hrany této stěny, proto průsečíky Y, U osy afinity s hranami zadní stěny jsou body řezu.
Sestrojíme bod řezu V na hraně BC. Bod R je průsečík přímky CD s osou o. Vzorem přímky CD je přímka XR a tedy bod řezu V je průsečíkem přímky XR s hranou BC.
Sestrojíme bod řezu W na hraně AE. Bod S je průsečík přímky DH s osou o. Vzorem přímky DH je přímka ZS a tedy bod řezu W je průsečíkem přímky ZS s hranou AE.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

zobraz řešení interaktivně

Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny zadní stěny a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Bod Y náleží oběma rovinám, je samodružný a leží tedy i na hledané ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů X, Z.
Obrazem přímky XZ v zadané osové afinitě je přímka X'H, protože obrazem bodu X je bod X' a bodu Z je bod H. Průsečíkem přímky XZ a přímky X'H je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů Y, P již můžeme sestrojit osu afinity o.
Osa afinity leží v rovině zadní stěny tělesa a protíná hrany této stěny, proto průsečíky Y, U osy afinity s hranami zadní stěny jsou body řezu.
Sestrojíme bod řezu V na hraně BC. Bod R je průsečík přímky CD s osou o. Vzorem přímky CD je přímka XR a tedy bod řezu V je průsečíkem přímky XR s hranou BC.
Sestrojíme bod řezu W na hraně AE. Bod S je průsečík přímky DH s osou o. Vzorem přímky DH je přímka ZS a tedy bod řezu W je průsečíkem přímky ZS s hranou AE.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

<< předchozí úloha  následující úloha >>