Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/jineUlohy/ResRJ13.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 13

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez kosého čtyřbokého hranolu rovinou, která je rovnoběžná s rovinou PQR a která prochází bodem X.

K řešení této úlohy využijeme stereometrických vět a jejich důsledků.


Sestrojíme bod S a stranu řezu XS v boční stěně ADE dle věty 2 a pozměněného důsledku 2: Rovina PQR a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou boční stěny, proto jsou průsečnice roviny boční stěny s rovinou PQR a rovinou řezu rovnoběžné.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně OR procházející bodem X. Průnik rovnoběžky a hrany EH je hledaný bod S a úsečka XS je stranou řezu.
Sestrojíme bod T a stranu řezu XT v přední stěně ABE dle věty 2 a pozměněného důsledku 2: Rovina PQR a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou přední stěny, proto jsou průsečnice roviny přední stěny s rovinou PQR a rovinou řezu rovnoběžné.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně OP procházející bodem X. Průnik rovnoběžky a hrany BF je hledaný bod T a úsečka XT je další stranou řezu.
Sestrojíme bod U a stranu řezu TU v boční stěně BCF dle věty 2 a pozměněného důsledku 2: Rovina PQR a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou boční stěny, proto jsou průsečnice roviny boční stěny s rovinou PQR a rovinou řezu rovnoběžné.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně PQ procházející bodem T. Průnik rovnoběžky a hrany FG je hledaný bod U a úsečka TU je další stranou řezu.
Dle důsledku 1: Body S, U roviny řezu leží v rovině horní podstavy, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Průnik spojnice a stěny je další stranou řezu.
Nyní známe všechny vrcholy a strany mnohoúhelníku, který je řezem daného tělesa.

zobraz řešení interaktivně

Sestrojíme bod S a stranu řezu XS v boční stěně ADE dle věty 2 a pozměněného důsledku 2: Rovina PQR a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou boční stěny, proto jsou průsečnice roviny boční stěny s rovinou PQR a rovinou řezu rovnoběžné.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně OR procházející bodem X. Průnik rovnoběžky a hrany EH je hledaný bod S a úsečka XS je stranou řezu.
Sestrojíme bod T a stranu řezu XT v přední stěně ABE dle věty 2 a pozměněného důsledku 2: Rovina PQR a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou přední stěny, proto jsou průsečnice roviny přední stěny s rovinou PQR a rovinou řezu rovnoběžné.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně OP procházející bodem X. Průnik rovnoběžky a hrany BF je hledaný bod T a úsečka XT je další stranou řezu.
Sestrojíme bod U a stranu řezu TU v boční stěně BCF dle věty 2 a pozměněného důsledku 2: Rovina PQR a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou boční stěny, proto jsou průsečnice roviny boční stěny s rovinou PQR a rovinou řezu rovnoběžné.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně PQ procházející bodem T. Průnik rovnoběžky a hrany FG je hledaný bod U a úsečka TU je další stranou řezu.
Dle důsledku 1: Body S, U roviny řezu leží v rovině horní podstavy, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Průnik spojnice a stěny je další stranou řezu.
Nyní známe všechny vrcholy a strany mnohoúhelníku, který je řezem daného tělesa.

<< předchozí úloha  následující úloha >>