Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/jineUlohy/ResRJ12.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 12

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez krychle rovinou, která prochází bodem X a je rovnoběžná s rovinou AFH.

K řešení této úlohy využijeme stereometrických vět a jejich důsledků.


Sestrojíme bod S a stranu řezu XS v přední stěně ABE dle věty 2 a pozměněného důsledku 2: Rovina AFH a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou přední stěny, proto jsou průsečnice roviny přední stěny s rovinou AFH a rovinou řezu rovnoběžné.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně AF procházející bodem X. Průnik rovnoběžky a hrany AB je hledaný bod S a úsečka XS je stranou řezu.
Sestrojíme bod T a stranu řezu ST v dolní podstavě ABC dle věty 2 a pozměněného důsledku 2: Rovina AFH a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou horní podstavy, proto jsou průsečnice roviny horní podstavy s rovinou AFH a rovinou řezu rovnoběžné.
Zároveň také roviny horní a dolní podstavy jsou rovnoběžné, proto jsou průsečnice roviny řezu s rovinami horní a dolní podstavy také rovnoběžné.
A když tyto dva důsledky spojíme, zjistíme, že průsečnice roviny horní podstavy s rovinou AFH a průsečnice roviny dolní podstavy s rovinou řezu jsou rovnoběžné.

Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně HF procházející bodem S. Průnik rovnoběžky a hrany AD je hledaný bod T a úsečka ST je další stranou řezu.
Sestrojíme bod U a stranu řezu TU v boční stěně ADE dle věty 2 a pozměněného důsledku 2: Rovina AFH a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou boční stěny, proto jsou průsečnice roviny boční stěny s rovinou AFH a rovinou řezu rovnoběžné.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně AH procházející bodem T. Průnik rovnoběžky a hrany DH je hledaný bod U a úsečka TU je další stranou řezu.
Sestrojíme bod V a stranu řezu UV v zadní stěně CDG dle důsledku 2: Roviny přední a zadní stěny jsou rovnoběžné a přitom různoběžné s rovinou řezu, proto jsou průsečnice roviny řezu s rovinami těchto stěn rovnoběžné.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně řezu XS procházející bodem U. Průnik rovnoběžky a hrany GH je hledaný bod V a úsečka UV je další stranou řezu.
Sestrojíme bod W a stranu řezu VW v horní podstavě EFG dle důsledku 2: Roviny horní a dolní podstavy jsou rovnoběžné a přitom různoběžné s rovinou řezu, proto jsou průsečnice roviny řezu s rovinami těchto stěn rovnoběžné.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně řezu ST procházející bodem V. Průnik rovnoběžky a hrany FG je hledaný bod W a úsečka VW je další stranou řezu.
Dle důsledku 1: Body X, W roviny řezu leží v rovině boční stěny, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Průnik spojnice a stěny je další stranou řezu.
Nyní známe všechny vrcholy a strany mnohoúhelníku, který je řezem daného tělesa.

zobraz řešení interaktivně

Sestrojíme bod S a stranu řezu XS v přední stěně ABE dle věty 2 a pozměněného důsledku 2: Rovina AFH a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou přední stěny, proto jsou průsečnice roviny přední stěny s rovinou AFH a rovinou řezu rovnoběžné.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně AF procházející bodem X. Průnik rovnoběžky a hrany AB je hledaný bod S a úsečka XS je stranou řezu.
Sestrojíme bod T a stranu řezu ST v dolní podstavě ABC dle věty 2 a pozměněného důsledku 2: Rovina AFH a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou horní podstavy, proto jsou průsečnice roviny horní podstavy s rovinou AFH a rovinou řezu rovnoběžné.
Zároveň také roviny horní a dolní podstavy jsou rovnoběžné, proto jsou průsečnice roviny řezu s rovinami horní a dolní podstavy také rovnoběžné.
A když tyto dva důsledky spojíme, zjistíme, že průsečnice roviny horní podstavy s rovinou AFH a průsečnice roviny dolní podstavy s rovinou řezu jsou rovnoběžné.

Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně HF procházející bodem S. Průnik rovnoběžky a hrany AD je hledaný bod T a úsečka ST je další stranou řezu.
Sestrojíme bod U a stranu řezu TU v boční stěně ADE dle věty 2 a pozměněného důsledku 2: Rovina AFH a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou boční stěny, proto jsou průsečnice roviny boční stěny s rovinou AFH a rovinou řezu rovnoběžné.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně AH procházející bodem T. Průnik rovnoběžky a hrany DH je hledaný bod U a úsečka TU je další stranou řezu.
Sestrojíme bod V a stranu řezu UV v zadní stěně CDG dle důsledku 2: Roviny přední a zadní stěny jsou rovnoběžné a přitom různoběžné s rovinou řezu, proto jsou průsečnice roviny řezu s rovinami těchto stěn rovnoběžné.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně řezu XS procházející bodem U. Průnik rovnoběžky a hrany GH je hledaný bod V a úsečka UV je další stranou řezu.
Sestrojíme bod W a stranu řezu VW v horní podstavě EFG dle důsledku 2: Roviny horní a dolní podstavy jsou rovnoběžné a přitom různoběžné s rovinou řezu, proto jsou průsečnice roviny řezu s rovinami těchto stěn rovnoběžné.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně řezu ST procházející bodem V. Průnik rovnoběžky a hrany FG je hledaný bod W a úsečka VW je další stranou řezu.
Dle důsledku 1: Body X, W roviny řezu leží v rovině boční stěny, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Průnik spojnice a stěny je další stranou řezu.
Nyní známe všechny vrcholy a strany mnohoúhelníku, který je řezem daného tělesa.

<< předchozí úloha  následující úloha >>