Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/hranoly/ResRH5b.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 5b

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez obecného trojbokého hranolu ABCDEF rovinou XYZ, kde pozice bodů X, Y, Z jsou dány dělícím poměrem (BEX) = -1/3, (EFY) = -1, (EDZ) = 4.


Dle důsledku 1: Body X, Y roviny řezu leží v rovině stěny BCE, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Průnik spojnice a stěny je další stranou řezu.
Dle důsledku 1: Body X, Z roviny řezu leží v rovině stěny ABE, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Sestrojíme bod U, který je průsečíkem přímky XZ a hrany AD a úsečka XU je stranou řezu.
Dle důsledku 1: Body Y, Z roviny řezu leží v rovině stěny EFD, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Sestrojíme bod V, který je průsečíkem přímky YZ a hrany DF a úsečka YV je stranou řezu.
Dle důsledku 1: Body U, V roviny řezu leží v rovině stěny ACD, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Průnik spojnice a stěny je další stranou řezu.
Nyní známe všechny vrcholy a strany mnohoúhelníku, který je řezem daného tělesa.

Dle důsledku 1: Body X, Y roviny řezu leží v rovině stěny BCE, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Průnik spojnice a stěny je další stranou řezu.
Dle důsledku 1: Body X, Z roviny řezu leží v rovině stěny ABE, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Sestrojíme bod U, který je průsečíkem přímky XZ a hrany AD a úsečka XU je stranou řezu.
Dle důsledku 1: Body Y, Z roviny řezu leží v rovině stěny EFD, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Sestrojíme bod V, který je průsečíkem přímky YZ a hrany DF a úsečka YV je stranou řezu.
Dle důsledku 1: Body U, V roviny řezu leží v rovině stěny ACD, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Průnik spojnice a stěny je další stranou řezu.
Nyní známe všechny vrcholy a strany mnohoúhelníku, který je řezem daného tělesa.

<< předchozí úloha  následující úloha >>