Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/hranoly/ResRH5.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 5a

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez kosého trojbokého hranolu ABCDEF rovinou XYZ, kde umístění bodů X, Y, Z je dáno dělícím poměrem (BEX) = -1/3, (EFY) = -1, (EDZ) = 4.


Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny dolní podstavy a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Jeden bod získáme pomocí bodů X, Z.
Obrazem přímky XZ je přímka AB. Průsečíkem přímky XZ a přímky AB je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Druhý bod osy získáme pomocí bodů X, Y.
Obrazem přímky XY je přímka BC, protože obrazem bodu X je bod B a bodu Y je bod C. Průsečíkem přímky XY a přímky BC je samodružný bod Q, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů P, Q již můžeme sestrojit osu afinity o.
Přímka XZ leží v rovině boční stěny tělesa a navíc protíná hrany této stěny, proto průsečíky přímky XZ s hranami boční stěny X, U jsou body řezu.
Sestrojíme bod řezu V na hraně DF. Bod R je průsečík přímky AC s osou o. Vzorem přímky AC je přímka UR a tedy bod řezu V je průsečíkem přímky UR s hranou DF.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

zobraz řešení interaktivně

Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny dolní podstavy a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Jeden bod získáme pomocí bodů X, Z.
Obrazem přímky XZ je přímka AB. Průsečíkem přímky XZ a přímky AB je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Druhý bod osy získáme pomocí bodů X, Y.
Obrazem přímky XY je přímka BC, protože obrazem bodu X je bod B a bodu Y je bod C. Průsečíkem přímky XY a přímky BC je samodružný bod Q, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů P, Q již můžeme sestrojit osu afinity o.
Přímka XZ leží v rovině boční stěny tělesa a navíc protíná hrany této stěny, proto průsečíky přímky XZ s hranami boční stěny X, U jsou body řezu.
Sestrojíme bod řezu V na hraně DF. Bod R je průsečík přímky AC s osou o. Vzorem přímky AC je přímka UR a tedy bod řezu V je průsečíkem přímky UR s hranou DF.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

<< předchozí úloha  následující úloha >>