Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/hranoly/ResRH6.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 6

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez kosého čtyřbokého hranolu ABCDEFGH, jehož podstavou je čtverec, rovinou XYZ, kde bod X leží na hraně AB, bod Y leží na hraně CG, bod Z leží na hraně EH.

Při řešení úlohy využijeme osové afinity mezi rovinou řezu a rovinou dolní podstavy a za směr afinity s vezmeme směr bočních hran.


Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny dolní podstavy a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Bod X náleží oběma rovinám, je samodružný a leží tedy i na hledané ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů Y, Z.
Obrazem přímky YZ v zadané osové afinitě je přímka CZ', protože obrazem bodu Y je bod C a bodu Z je bod Z'. Průsečíkem přímky YZ a přímky CZ' je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů X, P již můžeme sestrojit osu afinity o.
Osa afinity leží v rovině dolní podstavy tělesa a navíc protíná hrany podstavy, proto průsečíky X, U osy afinity s hranami dolní podstavy jsou body řezu.
Sestrojíme bod řezu V na hraně GH. Bod Q je průsečík přímky DC s osou o. Vzorem přímky DC je přímka YQ a tedy bod řezu V je průsečíkem přímky YQ s hranou GH.
Sestrojíme bod řezu W na hraně AE. Bod R je průsečík přímky AD s osou o. Vzorem přímky AD je přímka ZR a tedy bod řezu W je průsečíkem přímky ZR s hranou AE.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

zobraz řešení interaktivně

Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny dolní podstavy a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Bod X náleží oběma rovinám, je samodružný a leží tedy i na hledané ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů Y, Z.
Obrazem přímky YZ v zadané osové afinitě je přímka CZ', protože obrazem bodu Y je bod C a bodu Z je bod Z'. Průsečíkem přímky YZ a přímky CZ' je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů X, P již můžeme sestrojit osu afinity o.
Osa afinity leží v rovině dolní podstavy tělesa a navíc protíná hrany podstavy, proto průsečíky X, U osy afinity s hranami dolní podstavy jsou body řezu.
Sestrojíme bod řezu V na hraně GH. Bod Q je průsečík přímky DC s osou o. Vzorem přímky DC je přímka YQ a tedy bod řezu V je průsečíkem přímky YQ s hranou GH.
Sestrojíme bod řezu W na hraně AE. Bod R je průsečík přímky AD s osou o. Vzorem přímky AD je přímka ZR a tedy bod řezu W je průsečíkem přímky ZR s hranou AE.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

<< předchozí úloha  následující úloha >>