Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/valce/ResRV4.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 4

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez kosého válce rovinou XYZ, kde X, Y jsou body umístěné na plášti válce a bod Y leží v rovině dolní podstavy, jak je naznačeno na obrázku.

Při řešení úlohy využijeme osové afinity mezi rovinou řezu a rovinou dolní podstavy a za směr afinity s vezmeme směr osy válce.


Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny dolní podstavy a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Bod Y náleží oběma rovinám, je samodružný a leží tedy i na hledané ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů X, Z.
Obrazem přímky XZ v zadané osové afinitě je přímka X'Z', protože obrazem bodu X je bod X' a bodu Z je bod Z'. Průsečíkem přímky XZ a přímky X'Z' je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů Y, P již můžeme sestrojit osu afinity o.
K sestrojení elipsy, která je průsečnicí pláště daného tělesa a roviny řezu, nám stačí pět bodů. Body X, Z, které určují rovinu řezu, jsou body průsečnice, protože leží na povrchu válce.

Další bod získáme pomocí bodů X, X' a U', kde bod X' je obraz bodu X a bod U' zvolíme libovolně na hranici dolní podstavy tělesa.
Bodem U' vedeme rovnoběžku se směrem afinity. Bod Q je průsečík přímky X'U' s osou o. Vzorem přímky X'U' je přímka XQ a tedy průsečík přímky XQ s rovnoběžkou se směrem s v bodě U' je bod elipsy U.
Další bod získáme pomocí bodů Z, Z' a V', kde bod Z' je obraz bodu Z a bod V' zvolíme libovolně na hranici dolní podstavy tělesa.
Bodem V' vedeme rovnoběžku se směrem afinity. Bod R je průsečík přímky Z'V' s osou o. Vzorem přímky Z'V' je přímka ZR a tedy průsečík přímky ZR s rovnoběžkou se směrem s v bodě V' je bod elipsy V.
Pátý bod získáme pomocí bodů Z, Z' a W', kde bod Z' je obraz bodu Z a bod W' zvolíme libovolně na hranici dolní podstavy tělesa.
Bodem W' vedeme rovnoběžku se směrem afinity. Bod S je průsečík přímky Z'W' s osou o. Vzorem přímky Z'W' je přímka ZS a tedy průsečík přímky ZS s rovnoběžkou se směrem s v bodě W' je bod elipsy W.
Nyní známe všechny potřebné body k sestrojení elipsy, která je průsečnicí pláště daného tělesa a rovinou řezu.

zobraz řešení interaktivně

Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny dolní podstavy a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Bod Y náleží oběma rovinám, je samodružný a leží tedy i na hledané ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů X, Z.
Obrazem přímky XZ v zadané osové afinitě je přímka X'Z', protože obrazem bodu X je bod X' a bodu Z je bod Z'. Průsečíkem přímky XZ a přímky X'Z' je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů Y, P již můžeme sestrojit osu afinity o.
K sestrojení elipsy, která je průsečnicí pláště daného tělesa a roviny řezu, nám stačí pět bodů. Body X, Z, které určují rovinu řezu, jsou body průsečnice, protože leží na povrchu válce.

Další bod získáme pomocí bodů X, X' a U', kde bod X' je obraz bodu X a bod U' zvolíme libovolně na hranici dolní podstavy tělesa.
Bodem U' vedeme rovnoběžku se směrem afinity. Bod Q je průsečík přímky X'U' s osou o. Vzorem přímky X'U' je přímka XQ a tedy průsečík přímky XQ s rovnoběžkou se směrem s v bodě U' je bod elipsy U.
Další bod získáme pomocí bodů Z, Z' a V', kde bod Z' je obraz bodu Z a bod V' zvolíme libovolně na hranici dolní podstavy tělesa.
Bodem V' vedeme rovnoběžku se směrem afinity. Bod R je průsečík přímky Z'V' s osou o. Vzorem přímky Z'V' je přímka ZR a tedy průsečík přímky ZR s rovnoběžkou se směrem s v bodě V' je bod elipsy V.
Pátý bod získáme pomocí bodů Z, Z' a W', kde bod Z' je obraz bodu Z a bod W' zvolíme libovolně na hranici dolní podstavy tělesa.
Bodem W' vedeme rovnoběžku se směrem afinity. Bod S je průsečík přímky Z'W' s osou o. Vzorem přímky Z'W' je přímka ZS a tedy průsečík přímky ZS s rovnoběžkou se směrem s v bodě W' je bod elipsy W.
Nyní známe všechny potřebné body k sestrojení elipsy, která je průsečnicí pláště daného tělesa a roviny řezu.

<< předcházející úloha  následující úloha >>