Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/osV/ResV5b.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 5b

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek >>

Zadání: Určete osu a směr afinity, jestliže je osová afinita zadána párem odpovídajících si přímek p, p' a uspořádanou dvojicí bodů AA'.Osa afinity bude rovnoběžná s přímkou p, protože přímka p je rovnoběžná s svým obrazem p'. Potřebujeme ještě jeden bod, který bude samodružný a pomocí kterého pak budeme moci sestrojit osu afinity. Použijeme k tomu libovolný bod přímky p, například bod B.
Nejprve najdeme obraz bodu B.
Z definice osové afinity víme, že přímka BB' má být rovnoběžná s AA'. Dále víme, že bod B' leží na přímce p'. Bod B' získáme jako průsečík přímek BB' a p'.
Přímka AB se zobrazí na přímku A'B' a průsečíkem těchto dvou přímek je bod Q, který je samodružný.
Sestrojíme osu o, která je rovnoběžná s přímkou p a prochází bodem Q.

zobraz řešení interaktivně

Osa afinity bude rovnoběžná s přímkou p, protože přímka p je rovnoběžná s svým obrazem p'. Potřebujeme ještě jeden bod, který bude samodružný a pomocí kterého pak budeme moci sestrojit osu afinity. Použijeme k tomu libovolný bod přímky p, například bod B.
Nejprve najdeme obraz bodu B.
Z definice osové afinity víme, že přímka BB' má být rovnoběžná s AA'. Dále víme, že bod B' leží na přímce p'. Bod B' získáme jako průsečík přímek BB' a p'.
Přímka AB se zobrazí na přímku A'B' a průsečíkem těchto dvou přímek je bod Q, který je samodružný.
Sestrojíme osu o, která je rovnoběžná s přímkou p a prochází bodem Q.

<< předchozí úloha   následující úloha >>