Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/osV/ResV2b.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 2b

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek >>

Zadání: Osová afinita je zadána osou o a uspořádanou dvojicí bodů AA'. Určete obraz přímky p.O obrazu přímky p můžeme říci, že je rovnoběžný s přímkou p, protože přímka p je rovnoběžná s osou afinity o. K sestrojení obrazu přímky p však budeme ještě potřebovat obraz nějakého bodu, který leží na přímce p. Vezměme například bod B a hledejme jeho obraz.
Sestrojíme přímku AB. Průsečíkem přímky AB a osy o je samodružný bod Q.
Obrazem přímky AB bude přímka A'B' a bod Q leží na přímce AB i A'B'. Můžeme tedy sestrojit přímku A'Q, která je obrazem přímky AB.
Bodem B vedeme rovnoběžku s AA'.
Průsečíkem přímky A'Q a rovnoběžky s AA' vedené bodem B je obraz bodu B bod B'.
Sestrojíme přímku p' rovnoběžnou s přímkou p a procházející bodem B'. Přímka p' je obrazem přímky p.

zobraz řešení interaktivně

O obrazu přímky p můžeme říci, že je rovnoběžný s přímkou p, protože přímka p je rovnoběžná s osou afinity o. K sestrojení obrazu přímky p však budeme ještě potřebovat obraz nějakého bodu, který leží na přímce p. Vezměme například bod B a hledejme jeho obraz.
Sestrojíme přímku AB. Průsečíkem přímky AB a osy o je samodružný bod Q.
Obrazem přímky AB bude přímka A'B' a bod Q leží na přímce AB i A'B'. Můžeme tedy sestrojit přímku A'Q, která je obrazem přímky AB.
Bodem B vedeme rovnoběžku s AA'.
Průsečíkem přímky A'Q a rovnoběžky s AA' vedené bodem B je obraz bodu B bod B'.
Sestrojíme přímku p' rovnoběžnou s přímkou p a procházející bodem B'. Přímka p' je obrazem přímky p.

<< předchozí úloha   následující úloha >>