Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/osV/ResV1a.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 1a

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Osová afinita je zadána osou o a uspořádanou dvojicí bodů AA'. Určete obraz bodu B.Sestrojíme přímku AB. Průsečíkem přímky AB a osy o je samodružný bod P.
Obrazem přímky AB bude přímka A'B' a bod P leží na přímce AB i A'B'. Můžeme tedy sestrojit přímku A'P, která je obrazem přímky AB.
Bodem B vedeme rovnoběžku s AA'.
Průsečíkem přímky A'P a rovnoběžky s AA' vedené bodem B je hledaný obraz bodu B bod B'.

zobraz řešení interaktivně

Sestrojíme přímku AB. Průsečíkem přímky AB a osy o je samodružný bod P.
Obrazem přímky AB bude přímka A'B' a bod P leží na přímce AB i A'B'. Můžeme tedy sestrojit přímku A'P, která je obrazem přímky AB.
Bodem B vedeme rovnoběžku s AA'.
Průsečíkem přímky A'P a rovnoběžky s AA' vedené bodem B je hledaný obraz bodu B bod B'.

následující úloha>>