Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/osMezi/ResM1a.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 1a

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek >>

Zadání: Je dána krychle ABCDEFGH a osová afinita mezi rovinami α a β určená osou o a uspořádanou dvojicí bodů LL', kde bod L α a bod L' β. Najděte obraz bodu X, X α, jestliže α= BCG, β= ABC.Body L, X můžeme vést přímku, která protne osu afinity v bodě P, který je samodružný, a najdeme obraz této přímky, na kterém bude ležet hledaný obraz bodu X.
Přímka určená body X a L protíná osu afinity v bodě P, tzv. samodružný bod.
Sestrojíme přímku, která prochází body L' a P a je obrazem přímky LX. Hledaný bod bude ležet na této přímce, a to díky vlastnosti, že obrazem přímky je opět přímka, zachovává se incidence.
Bodem X vedeme rovnoběžku se směrem LL'.
Průsečíkem rovnoběžky a přímky dané body L' a P je hledaný obraz X'.

zobraz řešení interaktivně

Body L, X můžeme vést přímku, která protne osu afinity v bodě P, který je samodružný, a najdeme obraz této přímky, na kterém bude ležet hledaný obraz bodu X.
Přímka určená body X a L protíná osu afinity v bodě P, tzv. samodružný bod.
Sestrojíme přímku, která prochází body L' a P a je obrazem přímky LX. Hledaný bod bude ležet na této přímce, a to díky vlastnosti, že obrazem přímky je opět přímka, zachovává se incidence.
Bodem X vedeme rovnoběžku se směrem LL'.
Průsečíkem rovnoběžky a přímky dané body L' a P je hledaný obraz X'.

následující úloha >>