Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/osKruz/ResK2c.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 2c

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek >>

Zadání: Osová afinita je zadána osou o a uspořádanou dvojicí bodů SS'. Určete obraz kružnice k.Abychom mohli sestrojit obraz elipsy l, potřebujeme najít obrazy alespoň pěti bodů této elipsy.

Všimněme si nejprve, že elipsu protíná osa afinity ve dvou bodech, tzn. průsečíky elipsy l a osy o jsou dva samodružné body X, Y. Dále vezměme například body A, B, C, D a najděme jejich obrazy.
Obrazy těchto bodů pak použijeme k načrtnutí obrazu elipsy l.
Sestrojíme obraz B' bodu B a obraz D' bodu D, a to stejně jako v Příkladu 1a v kapitole o osové afinitě v rovině.
Sestrojíme obrazy A', C' bodů A, C stejně jako v Příkladu 1a v kapitole o osové afinitě v rovině.
Pomocí bodů A', B', C', D', X, Y načrtneme obraz elipsy l, kterým bude elipsa l'.

zobraz řešení interaktivně

Abychom mohli sestrojit obraz elipsy l, potřebujeme najít obrazy alespoň bodů této elipsy.

Všimněme si nejprve, že elipsu protíná osa afinity ve dvou bodech, tzn. průsečíky elipsy l a osy o jsou dva samodružné body X, Y. Dále vezměme například body A, B, C, D a najděme jejich obrazy.
Obrazy těchto bodů pak použijeme k načrtnutí obrazu elipsy l.
Sestrojíme obraz B' bodu B a obraz D' bodu D, a to stejně jako v Příkladu 1a v kapitole o osové afinitě v rovině.
Sestrojíme obrazy A', C' bodů A, C stejně jako v Příkladu 1a v kapitole o osové afinitě v rovině.
Pomocí bodů A', B', C', D', X, Y načrtneme obraz elipsy l, kterým bude elipsa l'.

<< předchozí úloha   následující úloha >>