Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/osKruz/ResK1d.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 1d

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek >>

Zadání: Osová afinita je zadána osou o a uspořádanou dvojicí bodů SS'. Určete obraz kružnice k.Abychom mohli sestrojit obraz kružnice k, potřebujeme najít obrazy alespoň pěti bodů této kružnice.

Vezměme například body A, B, C, D, E (úsečky AC, BD jsou průměry kružnice) a najděme jejich obrazy.
Obrazy těchto bodů pak použijeme k načrtnutí obrazu kružnice k.
Sestrojíme obraz A' bodu A a obraz C' bodu C, a to stejně jako v Příkladu 1b v kapitole o osové afinitě v rovině.
Sestrojíme obraz E' bodu E stejně jako v Příkladu 1a v kapitole o osové afinitě v rovině, a obrazy B', D' bodů B, D stejně jako v Příkladu 1e v kapitole o osové afinitě v rovině.
Pomocí bodů A', B', C', D', E' načrtneme obraz kružnice k, kterým bude elipsa k'.

zobraz řešení interaktivně

Abychom mohli sestrojit obraz kružnice k, potřebujeme najít obrazy alespoň pěti bodů této kružnice.

Vezměme například body A, B, C, D, E (úsečky AC, BD jsou průměry kružnice) a najděme jejich obrazy.
Obrazy těchto bodů pak použijeme k načrtnutí obrazu kružnice k.
Sestrojíme obraz A' bodu A a obraz C' bodu C, a to stejně jako v Příkladu 1b v kapitole o osové afinitě v rovině.
Sestrojíme obraz E' bodu E stejně jako v Příkladu 1a v kapitole o osové afinitě v rovině, a obrazy B', D' bodů B, D stejně jako v Příkladu 1e v kapitole o osové afinitě v rovině.
Pomocí bodů A', B', C', D', E' načrtneme obraz kružnice k, kterým bude elipsa k'.

<< předchozí úloha   následující úloha >>