Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/jineUlohy/ResRJ15.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 15

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez rotačního válce rovinou, která prochází bodem X a je rovnoběžná s danou rovinou, viz obrázek.


K sestrojení elipsy, jejíž část je průsečnicí pláště daného tělesa a roviny řezu, nám stačí pět bodů.
Nejprve si zvolíme pomocné body X', Y', Z', U', V', které leží na průniku dané roviny s pláštěm daného tělesa. K těmto bodům budeme hledat příslušné body X, Y, Z, U, V, které budou ležet na elipse, jejíž část bude průsečnicí pláště daného tělesa a roviny řezu.
Zadaná rovina a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou XX'Y', proto jsou průsečnice roviny XX'Y' se zadanou rovinou a rovinou řezu rovnoběžné. Také tyto roviny vymezují na stranách válce stejně dlouhé úseky.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku k přímce X'Y' procházející bodem X a rovnoběžku k přímce XX', jejíž část je stranou válce a která prochází bodem Y'. Sestrojíme tedy bod Y, který je průsečíkem rovnoběžky k přímce X'Y' procházející bodem X a rovnoběžky k přímce XX' procházející bodem Y'.
Zadaná rovina a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou XX'Z', proto jsou průsečnice roviny XX'Z' se zadanou rovinou a rovinou řezu rovnoběžné. Také tyto roviny vymezují na stranách válce stejně dlouhé úseky.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku k přímce X'Z' procházející bodem X a rovnoběžku k přímce XX', jejíž část je stranou válce a která prochází bodem Z'. Sestrojíme tedy bod Z, který je průsečíkem rovnoběžky k přímce X'Z' procházející bodem X a rovnoběžky k přímce XX' procházející bodem Z'.
Zadaná rovina a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou XX'U', proto jsou průsečnice roviny XX'U' se zadanou rovinou a rovinou řezu rovnoběžné. Také tyto roviny vymezují na stranách válce stejně dlouhé úseky.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku k přímce X'U' procházející bodem X a rovnoběžku k přímce XX', jejíž část je stranou válce a která prochází bodem U'. Sestrojíme tedy bod U, který je průsečíkem rovnoběžky k přímce X'U' procházející bodem X a rovnoběžky k přímce XX' procházející bodem U'.
Zadaná rovina a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou XX'V', proto jsou průsečnice roviny XX'V' se zadanou rovinou a rovinou řezu rovnoběžné. Také tyto roviny vymezují na stranách válce stejně dlouhé úseky.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku k přímce X'V' procházející bodem X a rovnoběžku k přímce XX', jejíž část je stranou válce a která prochází bodem V'. Sestrojíme tedy bod V, který je průsečíkem rovnoběžky k přímce X'V' procházející bodem X a rovnoběžky k přímce XX' procházející bodem V'.
Pomocí bodů X, U, Y, V, Z již můžeme sestrojit elipsu, jejíž část bude průsečnicí pláště daného tělesa a roviny řezu.
Ještě potřebujeme najít hranici řezu v horní podstavě. Touto hranicí je úsečka TW, kde body T, W jsou průsečíky elipsy a horní podstavy
Nyní známe vše potřebné k sestrojení řezu daného tělesa.

zobraz řešení interaktivně

K sestrojení elipsy, jejíž část je průsečnicí pláště daného tělesa a roviny řezu, nám stačí pět bodů.
Nejprve si zvolíme pomocné body X', Y', Z', U', V', které leží na průniku dané roviny s pláštěm daného tělesa. K těmto bodům budeme hledat příslušné body X, Y, Z, U, V, které budou ležet na elipse, jejíž část bude průsečnicí pláště daného tělesa a roviny řezu.
Zadaná rovina a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou XX'Y', proto jsou průsečnice roviny XX'Y' se zadanou rovinou a rovinou řezu rovnoběžné. Také tyto roviny vymezují na stranách válce stejně dlouhé úseky.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku k přímce X'Y' procházející bodem X a rovnoběžku k přímce XX', jejíž část je stranou válce a která prochází bodem Y'. Sestrojíme tedy bod Y, který je průsečíkem rovnoběžky k přímce X'Y' procházející bodem X a rovnoběžky k přímce XX' procházející bodem Y'.
Zadaná rovina a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou XX'Z', proto jsou průsečnice roviny XX'Z' se zadanou rovinou a rovinou řezu rovnoběžné. Také tyto roviny vymezují na stranách válce stejně dlouhé úseky.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku k přímce X'Z' procházející bodem X a rovnoběžku k přímce XX', jejíž část je stranou válce a která prochází bodem Z'. Sestrojíme tedy bod Z, který je průsečíkem rovnoběžky k přímce X'Z' procházející bodem X a rovnoběžky k přímce XX' procházející bodem Z'.
Zadaná rovina a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou XX'U', proto jsou průsečnice roviny XX'U' se zadanou rovinou a rovinou řezu rovnoběžné. Také tyto roviny vymezují na stranách válce stejně dlouhé úseky.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku k přímce X'U' procházející bodem X a rovnoběžku k přímce XX', jejíž část je stranou válce a která prochází bodem U'. Sestrojíme tedy bod U, který je průsečíkem rovnoběžky k přímce X'U' procházející bodem X a rovnoběžky k přímce XX' procházející bodem U'.
Zadaná rovina a rovina řezu mají být rovnoběžné a přitom jsou různoběžné s rovinou XX'V', proto jsou průsečnice roviny XX'V' se zadanou rovinou a rovinou řezu rovnoběžné. Také tyto roviny vymezují na stranách válce stejně dlouhé úseky.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku k přímce X'V' procházející bodem X a rovnoběžku k přímce XX', jejíž část je stranou válce a která prochází bodem V'. Sestrojíme tedy bod V, který je průsečíkem rovnoběžky k přímce X'V' procházející bodem X a rovnoběžky k přímce XX' procházející bodem V'.
Pomocí bodů X, U, Y, V, Z již můžeme sestrojit elipsu, jejíž část bude průsečnicí pláště daného tělesa a roviny řezu.
Ještě potřebujeme najít hranici řezu v horní podstavě. Touto hranicí je úsečka TW, kde body T, W jsou průsečíky elipsy a horní podstavy.
Nyní známe vše potřebné k sestrojení řezu daného tělesa.

<< předchozí úloha