Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/hranoly/ResRH8.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 8

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez kosého šestibokého hranolu ABCDEFGH, jehož podstavou je pravidelný šestiúhelník, rovinou XYZ, kde bod X leží na hraně AG, bod Y leží na hraně EK, bod Z leží na polopřímce HI za bodem I.

Při řešení úlohy využijeme osové afinity mezi rovinou řezu a rovinou dolní podstavy a za směr afinity s vezmeme směr bočních hran.


Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny dolní podstavy a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Jeden bod získáme pomocí bodů X, Y.
Obrazem přímky XY je přímka AE, protože obrazem bodu X je bod A a bodu Y je bod E. Průsečíkem přímky XY a přímky AE je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů Y, Z.
Obrazem přímky YZ je přímka EZ', protože obrazem bodu Y je bod E a bodu Z je bod Z'. Průsečíkem přímky YZ a přímky EZ' je samodružný bod Q, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů P, Q již můžeme sestrojit osu afinity o.
Sestrojíme body řezu U, V na hraně BH a na hraně CI. Bod R je průsečík přímky BZ' s osou o. Vzorem přímky BZ' je přímka ZR a tedy průsečík přímky ZR s hranou BH je bod řezu U a s hranou CI je bod řezu V.
Sestrojíme bod řezu T na hraně FM. Bod S je průsečík přímky EF s osou o. Vzorem přímky EF je přímka YS a tedy průsečík přímky YS s hranou FM je bod řezu T.
Sestrojíme bod řezu W na hraně DJ pomocí bodu Y a přímky DE.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

zobraz řešení interaktivně

Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny dolní podstavy a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Jeden bod získáme pomocí bodů X, Y.
Obrazem přímky XY je přímka AE, protože obrazem bodu X je bod A a bodu Y je bod E. Průsečíkem přímky XY a přímky AE je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů Y, Z.
Obrazem přímky YZ je přímka EZ', protože obrazem bodu Y je bod E a bodu Z je bod Z'. Průsečíkem přímky YZ a přímky EZ' je samodružný bod Q, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů P, Q již můžeme sestrojit osu afinity o.
Sestrojíme body řezu U, V na hraně BH a na hraně CI. Bod R je průsečík přímky BZ' s osou o. Vzorem přímky BZ' je přímka ZR a tedy průsečík přímky ZR s hranou BH je bod řezu U a s hranou CI je bod řezu V.
Sestrojíme bod řezu T na hraně FM. Bod S je průsečík přímky EF s osou o. Vzorem přímky EF je přímka YS a tedy průsečík přímky YS s hranou FM je bod řezu T.
Sestrojíme bod řezu W na hraně DJ pomocí bodu Y a přímky DE.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

<< předchozí úloha  následující úloha >>