Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/hranoly/ResRH3b.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 3b

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez obecného čtyřbokého hranolu ABCDEFGH, jehož podstavou je obdélník, rovinou XYZ, kde pozice bodů X, Y, Z jsou dány dělícím poměrem (AEX) = -3/5, (CGY) = -7/3, (GHZ) = 4.


Dle důsledku 1: Body Y, Z roviny řezu leží v rovině zadní stěny, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Sestrojíme bod U, který je průsečíkem přímky YZ a hrany DH a úsečka YU je stranou řezu.
Dle důsledku 1: Body X, U roviny řezu leží v rovině boční stěny, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Průnik spojnice a stěny je další stranou řezu.
Sestrojíme bod V a stranu řezu YV v boční stěně BCF dle důsledku 2: Roviny bočních stěn jsou rovnoběžné a přitom různoběžné s rovinou řezu, proto jsou průsečnice roviny řezu s rovinami těchto stěn rovnoběžné.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně řezu XU procházející bodem Y. Průnik rovnoběžky a hrany BF je hledaný bod V a úsečka YV je stranou řezu.
Dle důsledku 1: Body X, V roviny řezu leží v rovině přední stěny, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Průnik spojnice a stěny je další stranou řezu.
Nyní známe všechny vrcholy a strany mnohoúhelníku, který je řezem daného tělesa.

Dle důsledku 1: Body Y, Z roviny řezu leží v rovině zadní stěny, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Sestrojíme bod U, který je průsečíkem přímky YZ a hrany DH a úsečka YU je stranou řezu.
Dle důsledku 1: Body X, U roviny řezu leží v rovině boční stěny, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Průnik spojnice a stěny je další stranou řezu.
Sestrojíme bod V a stranu řezu YV v boční stěně BCF dle důsledku 2: Roviny bočních stěn jsou rovnoběžné a přitom různoběžné s rovinou řezu, proto jsou průsečnice roviny řezu s rovinami těchto stěn rovnoběžné.
Můžeme tedy sestrojit rovnoběžku ke straně řezu XU procházející bodem Y. Průnik rovnoběžky a hrany BF je hledaný bod V a úsečka YV je stranou řezu.
Dle důsledku 1: Body X, V roviny řezu leží v rovině přední stěny, tedy i jejich spojnice leží v rovině této stěny. Průnik spojnice a stěny je další stranou řezu.
Nyní známe všechny vrcholy a strany mnohoúhelníku, který je řezem daného tělesa.

<< předchozí úloha  následující úloha >>